Voorwaarden

Bestelvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Betaalvoorwaarden

Retour

Klacht

Algemene Voorwaarden

meer details leest u hieronder…

Bestelvoorwaarden

Producten van het merk Nature’s Plus (voedingssupplementen) zijn vanaf januari 2020 opnieuw per stuk verkrijgbaar tenzij aangegeven in de extra  productinformatie. U dient echter nog wel  een aankoop van een minimum van drie verpakkingen per bestelling af te nemen. Hetzij drie verschillende producten ofwel drie verpakingen van dezelfde samenstelling.
Iedereen kan via deze website bestellen, met een minimum leeftijd van 18 jaar.
Afhankelijk van hun bedrijfsmatigheid worden onze klanten ingedeeld in categorieën. Hierdoor worden bepaalde voorwaarden verbonden aan onze voordelen zoals een BTW-nummer, korting en kosten.
Bestaande klanten zijn bekend. Professionele klanten die per overschrijving mogen betalen ontvangen hun digitale factuur meteen na verzending van de goederen. Nieuwe klanten dienen een verzoek in. Dit kan via het contactformulier of telefonisch.

In ALLE andere gevallen dient u onmiddellijk te betalen bij uw bestelling, anders zal deze geannuleerd worden na 7 dagen.

Om veiligheidsredenen worden producten met een houdbaarheidsdatum (THT) niet omgeruild, noch teruggenomen.
Mocht u onverhoopt uw bestelling toch nog willen annuleren, kan dat binnen 24 uur na het verzenden van uw bevestigingsmail. U dient dan onmiddellijk het contactformulier op de website in te vullen met vermelding van het ‘Kenmerk’. Dit vindt u terug bovenaan de bevestigingsmail.

Leveringsvoorwaarden

Goederen worden vanuit Nederland verzonden met PostNL of per per koerierdienst (Pakketdienst) naar België en andere landen in Europa. Verzendkosten zijn standaard acht euro, bij grotere aankopen (500€) komt deze portkost te vervallen.  Afhankelijk van het land, kunnen deze kosten sterk afwijken en zal u vooraf telefonisch of per e-mail verwittigd worden. Leveringen naar een postbus zijn mogelijk mits een extra kost van 8 euro. Een levering op zaterdag of zondag is standaar niet mogelijk, doch kan het gebeuren dat uw pakket onbedoeld in het weekend afgeleverd wordt. Dit is afhankelijk van de pakketservice zelf. Mocht u een verzoek hebben, dient u dat ook meteen te vermelden bij uw bestelling. Ook gedeeltelijke leveringen zijn mogelijk op aanvraag met een meerkost van opnieuw 8 euro verzendkosten. 

Bij afwezigheid worden pakketten meermaals aangeboden. Bij aflevering dient u te handtekenen als bewijs van ontvangst.
Onbestelbare pakketten (door afwezigheid of foutieve adresgegevens) zullen een 2e keer verzonden mits de verzendkosten (8€) opnieuw betaald worden. Indien de klant (omwille hiervan) wenst af te zien van zijn of haar bestelling, zal slechts 50% terugbetaald worden van de geretourneerde goederen.

Vooraleer u geleverd wordt, dient uw betaling toch al op onze rekening te staan. Mocht u onverhoopt opmerken dat er iets ontbreekt of onjuist is, verzoeken wij u ons onmiddellijk te contacteren per telefoon. Wij zullen alles in het werk stellen om alsnog uw bestelling juist en tijdig te leveren, binnen de mogelijkheden van dat moment. WIj zullen trachten zo goed mogelijk te handelen.

Betalingsvoorwaarden

Particuliere klanten betalen na het plaatsen van hun bestelling met overschrijving via hun eigen bank. In deze webshop wordt bewust gekozen om niet met een betaalsysteem te werken. Misschien zal dit op termijn nog wijzingen om meteen te betaln in de webwinkel met bancontact of met creditcard, maar op dit moment is dat (nog steeds) niet mogelijk.
Professionele klanten die goedkeuring hebben, krijgen de mogelijkheid om hun (digitaal gestuurde) factuur contant te betalen. Uw betaling wordt uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de goederen op onze bankrekening verwacht.

Retour

Het terugsturen van goederen of pakketten is STANDAARD UITGESLOTEN. Wanneer echter een practische fout door ons begaan werd, is er overleg mogelijk en zal per e-mail gecommuniceerd worden om een oplossing te vinden. Om welke andere reden dan ook (verkeerd besteld, te grote tabletten, enz. ) zal uw verzoek tot terugzending (of een deel daarvan!) geweigerd worden en dient de factuur volledig en binnen de betalingstermijn betaald te worden. Wij vragen u goed na te gaan welk product u (of uw klant) wenst te gebruiken vooraleer u de bestelling ingeeft in onze webwinkel. Vergissingen zijn snel gemaakt. Helaas is het onomkeerbaar omdat vele producten speciaal besteld worden. Gelieve uw klant hier van op de hoogte te brengen! 

Neem onmiddellijk contact op indien u een fout opmerkt om te vemijden dat er iets retour gestuurd moet worden.
Wij nemen uw vraag/verzoek/fout wel in overweging en hopen zo u te mogen behouden als (tevreden) klant.

Klacht

Voor mogelijke klachten i.v.m. levering, orders, producten of administratie verzoeken wij u te telefoneren naar +32 (0) 475 79 77 00. Dit is de enige manier van communicatie i.v.m. een klacht. Op e-mail verkeer zal dus GEEN gevolg gegeven worden tenzij dit telefonisch overeengekomen werd.

Uw mogelijke klacht zal in overweging genomen worden, waarbij een adequate oplossing zocht zal worden, indien binnen de mogelijkheden van Sanaplus (Nature’s Plus Benelux).